Wystosowaliśmy zaproszenie do firmy W-Park Sp. z o.o. oraz Wójta i Rady Gminy Wisznia Mała.

Zaproszenie ma związek z deklaracjami przedstawionymi m.in. na sesji Rady Gminy Wisznia Mała w dniu 13 grudnia 2021 r. dotyczącymi w szczególności społecznej partycypacji w uzgodnieniu opcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. Przedmiotem spotkania będzie omówienie społecznych oczekiwań i możliwych działań w związku z zagospodarowaniem terenu obejmującego działki geodezyjne o numerach 1/19, 1/18 i 1/17 w obrębie Biskupice, gmina Wisznia Mała.

Zaproszenie na spotkanie w siedzibie Rady Osiedla Pawłowice zostało wystosowane do firmy W-Park sp. z o.o., która jest właścicielem terenu, a także do Wójta Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki oraz Przewodniczącej Rady Gmina Wisznia Mała Małgorzaty Ottenbreit. Mamy nadzieję na spotkanie i możliwość omówienia kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Czekamy teraz na odpowiedzi i liczymy na uzgodnienie dogodnych terminów.

Zaproszenie wystosowali wspólnie:

➡️ Ewa Rozkosz i Leszek Kędzior w imieniu Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni
➡️ Jerzy Drozd i Jacek Wiszniowski w imieniu Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”
➡️ Tomasz Rozkosz i Maciej Oziembłowski w imieniu Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów
➡️ Aleksandra Bienias w imieniu Rada Osiedla Pawłowice
➡️ Monika Szczepaniak w imieniu Sołectwo Ramiszów