NADCHODZI CHWILA PRÓBY. Były deklaracje, czekamy na czyny. Już w poniedziałek, na nadzwyczajnej sesji, Radni Gminy Wisznia Mała mogą definitywnie usunąć widmo spalarni. Czy to uczynią? 🤔

➡️ W piątek 10 grudnia Wójt Gminy Wisznia Mała odmówił wydania decyzji środowiskowej ws. spalarni odpadów. To nie zamyka jednak sprawy, bo Fortum może się odwoływać.
➡️ Żeby definitywnie zablokować budowę spalarni należy przywrócić poprzednie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
➡️ Byłoby to spójne z uchwałą Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 30 czerwca 2021 r., w sprawie sprzeciwu wobec budowy przez Fortum elektrociepłowni na terenie gminy Wisznia Mała
➡️ Można do tego łatwo doprowadzić uznając skargę Gmina Długołęka na mpzp i dokonując uchylenia mpzp na drodze tzw. samokontroli, przewidzianej w przepisach o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
➡️ Niestety wygląda na to, że Gmina Wisznia Mała nie zamierza skargi Gminy Długołęka uwzględnić…

Zachęcamy do oglądania poniedziałkowej sesji (13.12.2021 r. o godz. 10:00):
https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/474/rada-gminy-wisznia-mala.htm

W piątek 10 grudnia, w godzinach wieczornych, dowiedzieliśmy się o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wisznia Mała zaplanowanej na 13 grudnia na godz. 10:00. Na sesji rozpatrywana ma być skarga Gminy Długołęka – przed ewentualnym przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr VIII/XXVI/282/20 dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Biskupice oraz Rogoż – MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM. Ta zmiana planu miejscowego otworzyła drogę do procedowania przez firmę Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. projektu budowy spalarni w powyższej lokalizacji.

Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy projekt uchwały w tej sprawie (https://bip.wiszniamala.pl/api/files/35383). Wynika z niego niezbicie, że Gmina Wisznia Mała zamiast skargę uwzględnić, planuje ze skargą gminy Długołęka aktywnie walczyć, przytaczając w odpowiedzi na skargę zaawansowaną argumentacje prawną, w tym m.in. ze względu na „niewykazanie przez Skarżącą [Gminę Długołęka] interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały”.

Zgodnie z przepisami prawa i stanowiskiem doktryny rada gminy może uwzględnić skargę do sądu administracyjnego na własną uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stwierdzić jej nieważność (art. 54 §3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Uznanie skargi gminy Długołęka i tym samym uchylenie w drodze samokontroli wspomnianej wcześniej uchwały stanowiłoby najprostsze i ostateczne zakończenie konfliktu społecznego. Zablokowanie możliwości powstania spalarni, oraz każdej innej uciążliwej instalacji w gminie na tym terenie. Zapisy poprzedniego planu miejscowego bezwzględnie zakazywały budowy takich instalacji.

‼️ Co więcej, ten sposób załatwienia sprawy wyłącza także ryzyko ewentualnych roszczeń.

Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, występujące w imieniu protestujących mieszkańców, wystosowało do wszystkich radnych gminy Wisznia Mała pismo w tej sprawie (https://www.stopspalarni.pl/list_do_radnych.pdf).

Pismo zostało wysłane do:

➡️ Przewodnicząca Rady Gminy:
Ottenbreit Małgorzata

➡️ Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Idaczyk Henryk
Kramarzewski Marcin Michał
Puchacz Jerzy Teodor

➡️ Członkowie:
Cichoń Sebastian Bogumił
Dobrzańska Agnieszka Alicja
Klin Michał
Kołodziej-Dudek Justyna Marta
Miziniak Sylwia Katarzyna
Młyńczak Dorota
Papała Janusz Karol
Synowiec Władysław
Szczerbik Jerzy
Wawro Andrzej
Wojtas Edyta
i dodatkowo na adres biuro.rady@wiszniamala.pl

Ponadto 11 grudnia o godzinie 20:00 w imieniu Komitetu Społecznego i Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja” przesłaliśmy maila oraz wiadomość przez formularz kontaktowy do Wójta Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, z prośbą o spotkanie przed sesją w celu zaproponowania rozwiązania. Zamierzamy pojawić się przed Urzędem Gminy o 8:00 i spotkać się z Wójtem wzywając Wójta i Radnych do podjęcia uchwały uchylającej uchwałę z dnia 30.11.2020 w ramach samokontroli w związku ze złożoną 8.11.2021 skargą gminy Długołęka.

Nadchodzi chwila próby. Były deklaracje, czekamy na czyny. Czy Radni uchylą uchwałę w ramach samokontroli i przychylą się do skargi, czy ją odrzucą i nie zmienią mpzp. Przekonamy się w poniedziałek…