NIE SPALARNIOM ODPADÓW! Stowarzyszenie EKO-UNIA popiera protest mieszkańców Wrocławia, Wiszni Małej i Długołęki sprzeciwiających się budowie spalarni odpadów u zbiegu granic tych gmin. Stowarzyszenie sprzeciwia się tej technologii także w każdym innym miejscu Polski.

W stanowisku czytamy:

➡️ To technologia dla „bałaganiarzy”, którzy nie mają dobrego systemu segregacji i odzysku odpadów jako surowców

➡️ To rozwiązanie „końca rury” sprzeczne z istotą polityki odpadowej UE i naszej ustawy, która mówi o przeciwdziałaniu i redukcji odpadów u źródła

➡️ Wbrew potocznym wyobrażeniom spalanie odpadów nie oznacza ich zniknięcia, a redukcję ich objętości oraz emisje zanieczyszczeń do powietrza i ich groźne pozostałości w postaci popiołów i filtrów, które muszą być w specjalnych warunkach składowane

➡️ To – mimo całej retoryki proekologiczności- technologia groźna, z której emisje substancji toksycznych nawet w niewielkich stężeniach negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców

➡️ Te instalacje przyczyniają się przez emisje gazów cieplarnianych-w podobnej wielkości jak elektrownie węglowe- do pogłębiania klęski klimatycznej.

Jak dodaje EKO-UNIA, powstaje pytanie, skoro jest tyle argumentów przeciw, dlaczego spalanie powstają. U nas powstają głównie dzięki „łatwej” i błędnej polityce państwa dotowania tych instalacji. Ostatnie decyzja NFOŚiGW o zwiększeniu subwencji dla każdej spalarni do 100 mln zł jest tego dowodem.

Spalarnie nie wspierają ani klimatu, ani środowiska – konkluduje EKO-UNIA, wzywając jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska o weryfikację tej polityki.

➡️ Treść w PDF: https://www.stopspalarni.pl/stanowisko-ekounia.pdf