To informacja z ostatniej chwili. Podczas sesji Rady Gminy Wisznia Mała wszyscy obecni radni zagłosowali przeciwko budowie spalarni. Przypomnijmy, że sprzeciw wobec tego kuriozalnego pomysłu wyrazili już Prezydent Wrocławia, Wójtowie gmin Wisznia Mała i Długołęka, profesorowie wrocławskich uczelni wyższych, Uniwersytet Przyrodniczy, organizacje ekologiczne (m.in. Towarzystwo na rzecz Ziemi i Stowarzyszenie EKO-UNIA) oraz cały czas rosnąca rzesza mieszkańców. 😎

Niestety sprawa dalej się toczy, Fortum jest głuche na tak zmasowany sprzeciw. Nie tylko nie wycofało wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a wręcz przeciwnie – uzupełniło braki i szykuje się do kontrataku medialnego. 🤬