Naczelny Sąd Administracyjny przyznał nam rację i nakazał WSA rozpatrzyć skargę na bezczynność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Fortum.

  • W sierpniu 2022 r. skierowaliśmy do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.
  • Lista (przykładowych!) naruszeń, drobiazgowo opisanych i uzasadnionych obejmowała aż 7 stron.
  • UOKiK uporczywie odmawiał jednak zajęcia się tą sprawą, skierowaliśmy więc skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  • WSA skargę jednak odrzucił, wobec czego skierowaliśmy skargę kasacyjną do NSA, który dopiero przyznał nam rację i nakazał WSA rozpatrzenie sprawy.
  • Przypomnijmy, że w 2021 r. UOKiK ukarał już jedną ze spółek grupy Fortum (Fortum Marketing and Sales Polska) za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
  • W 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył rekordowe 4,9 mln zł kary na tę spółkę za rażące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Ta sprawa ciągnie się od… sierpnia 2022 r. kiedy to złożyliśmy do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez spółkę Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

Uważamy, że spółka Fortum naruszała zbiorowe interesy konsumentów, określone w szczególności w art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez długotrwałe, wielokrotne i umyślne naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji (art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy).

Działania spółki wypełniają także znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd wiadomości (informacji) w celu przysporzenia korzyści Fortum oraz wyrządzenia znacznej szkody konsumentom.

Przy tym naruszenia te dotyczyły szeregu mediów i publicznie dostępnych publikacji w dłuższym czasie to jest od 11 maja 2021 r. do chwili obecnej, w tym w szczególności poprzez niżej określone działania i zaniechania:

  1. Naruszenia poprzez treści na oficjalnej stronie internetowej Fortum www.fortum.pl, www.ecodnova.pl oraz profilu Fortum Polska w serwisie Facebook Fortum Polska, wprowadzające konsumentów w błąd co do istoty przedsięwzięcia planowanego przez Fortum i jego stanu faktycznego, jak i statusu prawnego;
  2. Naruszenia poprzez wypowiedzi dla mediów, w tym m.in. wypowiedź Piotra Górnika, Prezesa Zarządu Fortum Power and Heat Sp. z o.o. dla Gazety Wrocławskiej (data publikacji 12 maja 2021 r.), w której to wypowiedzi wprowadza on konsumentów w błąd twierdząc, że planowana przez spółkę Fortum spalarnia śmieci byłaby „ekologicznym źródłem energii”;
  3. Naruszenia poprzez kampanie reklamowe mające przekonać do rzekomych korzyści ze spalarni śmieci, w tym kampania prowadzona przez Fortum w pierwszym kwartale 2022 r. poprzez plakaty na billboardach oraz spoty radiowe kierujące do dedykowanej strony internetowej www.mocodpadow.pl;
  4. Naruszenia poprzez umyślne i celowe wprowadzanie konsumentów w błąd w sponsorowanym artykułach publikowanych min. na łamach Gazety Wrocławskiej i Gazety Wyborczej.

Pomimo obszernego opisania i drobiazgowego udokumentowania naruszeń, Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie uznając, że… nie ma ona charakteru konsumenckiego. Nie pomogło odwołanie, w którym wykazywaliśmy, że spółka zawiera z konsumentami umowy i przedstawiliśmy jako dowód przykładowy rachunek. Ponownie Prezes UOKiK odmówił.

W czerwcu 2023 r. skierowaliśmy więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność UOKiK. W sierpniu 2023 r. WSA odrzucił jednak tę skargę. Uzasadnienie postanowienia sprawiało wrażenie jakby Sąd wynajdywał powody aby skargą się… nie zająć.

Wobec tego w październiku 2023 r. skierowaliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której skrupulatnie wykładaliśmy nasze racje. UOKiK trzymał się jednak swojej narracji i domagał się odrzucenia skargi. NSA ostatecznie przyznał nam jednak rację i nakazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie ponownie rozpatrzyć sprawę.

To oczywiście nadal nie oznacza, że UOKiK zajmie się tą sprawą, ale ten mały-duży sukces pokazuje, że nie można odpuszczać tylko należy walczyć jak długo się da.

Naruszenia drobiazgowo opisał Leszek Kędzior, a konkretnymi paragrafami podparł mec. Marcin Gruszko. Tok odwoławczy prowadził radca prawny Dariusz Czyż. Brawa za olbrzymią pracę, jaka została tu wykonana.