Dobra wiadomość! Drastycznie spada emisja CO2 w Polsce. To zasługa zmian w energetyce, choć niestety nie tylko…

Jak informuje Business Insider Polska, Polska jest liderem w redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Emisja w Polsce w ubiegłym roku wyniosła 114,8 mln ton CO2, czyli o 38 proc. mniej niż rok wcześniej. Największe ograniczenia wystąpiły w sektorze energetyki. Produkcja energii z węgla spada, a rośnie produkcja z odnawialnych źródeł energii.

W ubiegłym roku w polskiej energetyce prąd z elektrowni na węgiel brunatny stanowił 20,5 proc., a z takich na węgiel kamienny — 42,6 proc. Dla porównania rok wcześniej te wskaźniki wynosiły odpowiednio: 26,3 proc. i 46,5 proc.

Rosła natomiast produkcja energii elektrycznej z: paneli fotowoltaicznych (+42 proc. rdr), wody (+25 proc.) i wiatru (+18 proc.), a największy procentowo przyrost odnotowały wodne elektrownie szczytowo-pompowe, które służą za magazyny energii (+70 proc.) – wylicza Business Insider.

Niestety zmiany w energetyce to niejedyny czynnik redukcji emisji CO2. Drugim czynnikiem jest likwidacja zakładów produkcyjnych ze względu na bardzo wysokie ceny energii. Chodzi tu o huty żelaza, wytworów papieru, wełny mineralnej, szkła, czy metali żelaznych.

➡️ Więcej na ten temat można przeczytać w artykule na łamach Business Insidera:
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/drastyczny-spadek-emisji-co2-w-polsce-unia-moze-sie-od-nas-uczyc/zb951wk