List do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie pomocy przy zmianie miejscowego planu Biskupice II (terenu niedoszłej spalarni). Pan Prezydent zadeklarował, że skontaktuje się z Wójtem Gminy Wisznia Mała w tej sprawie. Poniżej treść wystosowanego listu:

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję Prezydenta Wrocławia. Gratulujemy również doskonałego wyniku, w tym na Pawłowicach, gdzie przekroczył on 70%.

Dziękując za możliwość bezpośredniej rozmowy z Panem Prezydentem w dniu 16 kwietnia w siedzibie Rady Osiedla na Pawłowicach, prosimy, zgodnie ze złożoną deklaracją, o rozmowę z Wójtem Gminy Wisznia Mała Jakubem Bronowickim celem przystąpienia przez niego do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biskupice II (terenu niedoszłej spalarni). Przypominamy, że zmiana tego planu zgodnie z wolą lokalnej społeczności, została objęta publicznie złożonym zobowiązaniem Wójta w tym przedmiocie.

Być może dobrą formułą byłoby krótkie spotkanie wspólnie z Wójtem Bronowickim, Panem Prezydentem i po jednym przedstawicielu Osiedla Pawłowice, Gminy Wisznia Mała oraz Gminy Długołęka. Spotkanie takie mogłoby służyć należytemu wyważeniu racji i interesów mieszkańców trzech gmin tworzących tzw. Zielony Trójstyk u granic Wrocławia.

Tak jak informowaliśmy na spotkaniu, dysponujemy ekspertyzą prof. dr hab. Marka Szewczyka, wybitnego eksperta w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którą zmiana przedmiotowego planu w odpowiedni sposób nie spowoduje roszczeń ze strony właściciela gruntu. Jest to o tyle istotne, iż właśnie obawa przed takimi roszczeniami służyła do tej pory Wójtowi Bronowickiemu jako kontrargument przeciwko zmianie planu, czego od dawna domagała się strona społeczna. Ekspertyzę tą przesyłamy w załączeniu.

Liczymy na Pana Prezydenta w tej sprawie. Jest to kwestia bardzo istotna dla lokalnych społeczności trzech gmin i pojawiająca się właśnie możliwość rozwiązana długotrwałego konfliktu społecznego stanowiłaby świetny początek nowej kadencji zarówno Pana Prezydenta jak i Wójta Bronowickiego.

Pozostając w oczekiwaniu na kontakt pozostajemy z poważaniem,

Michał Konderla Tomasz Rozkosz
Członek Zarządu Członek Zarządu

Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów