Rada Osiedla Pawłowice zwróciła się z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Długołęka, który jest jedną ze stron postępowania w sprawie spalarni śmieci, do złożenia skargi kasacyjnej do NSA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18 stycznia 2024 r. (sygn. akt. II SA/Wr 519/22).
Jesteśmy przekonani, że złożenie takiej skargi pomoże zablokować ten szkodliwy dla środowiska i budzący silny opór społeczny projekt.