W artykule przywoływana jest m.in. wypowiedź Leszka Kędziora: „- Widzieliśmy się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Nie cofniemy się przed żadną możliwością, aby doprowadzić do zablokowania budowy tej instalacji i powstrzymania tego obłędu w skali całego kraju. Bo jak już wielokrotnie pisaliśmy, jest tych instalacji zabezpieczonych zbyt dużo jak na krajowe potrzeby. Na chwilę obecną jest to 39 instalacji i i naprawdę więcej już nam nie potrzeba”.

Jak ocenia mec. Marcin Gruszko z naszego Komitetu, skarga kasacyjna przedłuży postępowanie o przynajmniej kilka miesięcy. Warto jednak podkreślić, że naszym celem jest nie wydłużanie postępowania (choć czas też gra na naszą korzyść), ale przede wszystkim uznanie naszej skargi kasacyjnej przez NSA i zablokowanie budowy tej instalacji.

Więcej w artykule: https://gazetawroclawska.pl/350-tysiecy-ton-smieci-rocznie-splonie-im-pod-oknami-protestujemy-przeciwko-fatalnemu-traktowaniu-mieszkancow/ar/c1-18275293