„Stagnacja, brak wizji i sukcesów. To był rok poważnych błędów w gospodarce odpadami” – pisze Portal Samorządowy. I trudno się z tym podsumowaniem nie zgodzić.

Z naszego punktu widzenia największym błędem jest przede wszystkim obłędne, pozbawione logiki, parcie do budowy kolejnych spalarni w Polsce. Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony (sic!) Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 6 mld zł na ich dofinansowanie i aktywnie je promuje.

NFOŚiGW chce nowych spalarni, choć już teraz mamy z nawiązką zabezpieczone moce spalania w postaci 39 istniejących, budowanych i procedowanych instalacji, o wydajności nawet 5,26 mln ton śmieci rocznie.

„Rok 2023 w gospodarce odpadami był raczej rokiem stagnacji. Została co prawda przyjęta jedna ważna ustawa – wdrażająca system kaucyjny – ale z kilku względów trudno mówić o przełomie. (…) Mijający rok zapamiętamy więc chyba jako czas, w którym odpowiedzialne za gospodarkę odpadami Ministerstwo Klimatu i Środowiska robiło wszystko, by nie poruszać tematu najważniejszego, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producentów.” – podsumowuje w artykule Portal Samorządowy.

W artykule jest oczywiście także mowa o spalarniach odpadów. Przytaczana jest opinia doktora Marka Golenia, kierownika Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Główna Handlowa w Warszawie, który nie pozostawia na tym co się dzieje suchej nitki:

„zdecydowaliśmy się na ulokowanie większości środków kierowanych na projekty odpadowe w spalarnie odpadów, które w recyklingu odpadów komunalnych w ogóle nie pomogą” – mówi dla PS dr Goleń.

I dodaje: „Nadal nie zrobiliśmy żadnych postępów we wdrażaniu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, co powinno być fundamentem ewentualnego systemu kaucyjnego, ale który to system mamy wdrażać na podstawie intencyjnej i wadliwej ustawy, która weszła już w życie i nad którą nieustannie ubolewam.”

Podsumowanie dr Golenia jest smutne, ale prawdziwe: „Trudno więc uznać ten rok za rok postępu branży. Oceniłbym go jako rok nie tylko straconych szans, ale też poważnych błędów i niedopatrzeń”.

Więcej na ten temat w artykule:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/stagnacja-brak-wizji-i-sukcesow-to-byl-rok-powaznych-bledow-w-gospodarce-odpadami,511946.html