Obszerny artykuł na łamach Portalu Samorządowego na temat naszych zgłoszeń dot. NFOŚiGW. Wczoraj informowaliśmy o zawiadomieniu do Prokuratury i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz wniosku do Najwyższej Izby Kontroli.

➡️ Link do artykułu:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/zarzucaja-nfosigw-dzialania-niezgodne-z-prawem-skarga-na-finansowanie-spalarni-odpadow,482325.html

W artykule omówione są zarzuty, które wysuwamy w gronie pięciu organizacji – Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Stowarzyszenie EKO-UNIA, Nasze Pawłowice i Ramiszów oraz NIE dla spalarni w Inowrocławiu.