13 lipca zostanie ogłoszony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi gminy Długołęka na miejscowy plan. To pierwszy z wyroków WSA na które czekamy, kluczowy dla zablokowania spalarni i innych niekorzystnych przedsięwzięć. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie!

Zachęcamy do przybycia na ogłoszenie wyroku. Pokażmy, że mieszkańcy interesują się tą sprawą, ale BEZ KOSZULEK, BEZ TRANSPARENTÓW. Jakiekolwiek manifestacje mogą zostać odebrane jako naruszenie powagi sądu. Ogłoszenie wyroku zaplanowane jest 13 lipca o godz. 11:00 w sali C budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79. Zbiórka o 10:40 przed wejściem.

Uczulamy, że nie jest to sąd cywilny, a administracyjny, w związku z czym z pewnością okaże się, że nie wszyscy chętni wysłuchaniem wyroku zmieszczą się do sali – mimo tego zachęcamy do przybycia.

Przypomnijmy, że uchwalony w skandalicznych okolicznościach miejscowy plan dopuszcza, w obecnym brzmieniu, powstanie ogromnej, dominującej nad całym krajobrazem, uciążliwej dla środowiska instalacji przemysłowej zaopatrzonej w 80-metrowy komin. Spalarnia jest z tym planem sprzeczna, nie wyklucza to jednak powstania podobnej wielkiej i toksycznej instalacji innej gałęzi przemysłu niosącej podobne zagrożenia dla środowiska i mieszkańców.

Pod wpływem olbrzymich protestów społecznych w imieniu gminy Długołęka skargę na plan złożył do WSA Wójt Gminy Długołęka, a stało się to jeszcze w 2021 roku. Skarga ta została w bulwersujących okolicznościach odrzucona przez Radę Gminy Wisznia Mała. Radni nie do końca wiedzieli nad czym głosowali. Czy nad przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy nad odrzuceniem skargi.

Kolejne posiedzenie WSA odbędzie się 18 lipca o godz. 12:00 w sali C. Tym razem będzie dotyczyć skargi Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej, co formalnie blokuje budowę spalarni, choć nie przesądza sprawy. Tu również zachęcamy do przybycia.