Kolejny wtorek, kolejne spotkanie Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni. Dziś wyjątkowe, bo jeden z członków Komitetu zrobił nam przemiłą niespodziankę z okazji Dnia Hot Doga 😉

Trwa 109 regularne spotkanie naszego Komitetu, ogółem spotkań (i tych regularnych, i pozostałych – z samorządowcami, posłami, na komisjach sejmowych itd.) było już blisko 200!

Dziś na tapecie nadchodzące wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pierwszego z nich spodziewamy się już 13 lipca br. w sprawie skargi Gminy Długołęka na miejscowy plan. 18 lipca na wokandzie WSA stanie z kolei skarga Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej.

Wyroki w tych sprawach są kluczowe dla ostatecznego zablokowania spalarni i innych szkodliwych instalacji, bo wszystko nadal jest otwarte. Jesteśmy jednak pełni optymizmu i liczymy, że pozytywne dla mieszkańców rozstrzygnięcia.

Przypomnijmy, że uchwalony w skandalicznych okolicznościach miejscowy plan dopuszcza, w obecnym brzmieniu, powstanie ogromnej, dominującej nad całym krajobrazem, uciążliwej dla środowiska instalacji przemysłowej zaopatrzonej w 80-metrowy komin. Spalarnia jest z tym planem sprzeczna, nie wyklucza to jednak powstania podobnej wielkiej i toksycznej instalacji innej gałęzi przemysłu niosącej podobne zagrożenia dla środowiska i mieszkańców.

Pod wpływem olbrzymich protestów społecznych w imieniu gminy Długołęka skargę na plan złożył do WSA Wójt Gminy Długołęka, a stało się to jeszcze w 2021 roku. Skarga ta została w bulwersujących okolicznościach odrzucona przez Radę Gminy Wisznia Mała. Radni nie do końca wiedzieli nad czym głosowali. Czy nad przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy nad odrzuceniem skargi.

Drugie postępowanie dotyczy skargi Fortum na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Przypomnijmy, że Fortum dwukrotnie już otrzymało odmowę wydania tzw. decyzji środowiskowej, niezbędnej do budowy spalarni. Korporacja walczy jednak dalej, bo w grę wchodzą – bez cienia przesady – miliardy na spalaniu śmieci.

Obecnie postępowanie przeniosło się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie Fortum zaskarżyło ostatnie orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Firma niewątpliwie liczy, że protestująca społeczność w końcu zmęczy się i zniechęci, co otworzy drogę do budowy spalarni.

My jednak cały czas trzymamy rękę na pulsie i aktywnie uczestniczymy w postępowaniu składając ekspertyzy prawne dowodzące, że mamy rację. 💪💪💪