Prezes i członek zarządu firmy Chemeko, która jest podejrzewana o nielegalne składowanie odpadów, zostali zatrzymani przez policję i będą doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – donosi wrocławska „Wyborcza”.

Link do artykułu:
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29811295,afera-smieciowa-na-dolnym-slasku-prezes-i-czlonek-zarzadu.html

To kolejna afera śmieciowa w Polsce, obok głośnych spraw toczących się w Warszawie i Poznaniu.

„Śledczy informują, zatrzymani Paweł Pogodziński i Bartosz Kulaszka zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty z art. 183 § 1 k.k., a potem zapadnie decyzja o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. Prokuratura: – To kolejny krok w tej sprawie. W grudniu 2022 r. zatrzymano dwóch byłych pracowników tej spółki oraz byłego pracownika Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska.” – pisze Wyborcza.

Artykuł 183 KK brzmi:

„§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”