Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” zawiera niepokojące sformułowania dotyczące spalania odpadów, które są niezgodne z prawem UE. Do jutra można zgłaszać uwagi do tego dokumentu.

https://zitwrof.pl/?p=14967

Dokument „Strategii” jest zbiorem wytycznych, które mają decydować o przyszłości Wrocławia i sąsiednich gmin. Zawiera założenia – w większości bardzo sensowne – dotyczące rozwoju transportu zbiorowego, dróg rowerowych, szerokopasmowego internetu, koniecznych modernizacji źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, kultury, sportu i wielu innych zagadnień.

Niestety przy lekturze strony 169 następuje konsternacja. W części Kierunek 9.1 „Transformacja obszaru w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym” znajduje się stwierdzenie „Analiza w zakresie systemu przetwarzania odpadów w tym termicznego przekształcania odpadów”. Tymczasem spalanie odpadów absolutnie NIE JEST częścią Gospodarki o obiegu zamkniętym, o czym jednoznacznie mówią europejskie akty prawne.

Przypomnijmy:
W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Taksonomii), stwierdza się jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (art. 17).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. 2020/2077(INI) w sprawie nowego planu działania dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym mówi wyraźnie o ograniczaniu spalania odpadów i nie zwiększaniu wydajności spalarni (art. 104).

Zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących tej (i innych) kwestii. Czas na to jest do jutra. Można to zrobić przez prosty formularz: https://zgloszenia.wroclaw.pl/app/form?id=162