Rząd dał plamę. Przez opakowania zapłacimy więcej za śmieci – donosi Bankier.pl.

„Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, które nie wdrożyły jeszcze systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, czyli nowych zasad organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Czas na jego wprowadzenie mija 5 stycznia 2023 roku, ale mało prawdopodobne, aby udało się go dotrzymać. To oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe. Dziś koszty zagospodarowania odpadów opakowaniowych ponoszą głównie mieszkańcy gmin. Zmiany w polskim systemie są pilnie potrzebne również z tego względu, że w UE trwają prace nad zaostrzeniem wymogów dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych.”

„Drugą regulacją dotyczącą odpadów, której Polska nie wdrożyła w terminie narzuconym przez KE, jest dyrektywa plastikowa Single-Use Plastic. Jej zadaniem jest ograniczenie produkcji i stosowania jednorazowych wyrobów plastikowych takich jak sztućce, talerze, kubki czy torby.” – czytamy w dalszej części artykułu.

Koszty niewdrożenia ROP szacowane są na 5 mld zł, a to nie koniec, bo jak czytamy „Te opłaty będą coraz wyższe, ponieważ Komisja Europejska zamierza zastąpić dyrektywę opakowaniową nowym rozporządzeniem, które będzie obowiązywać wprost we wszystkich państwach członkowskich. Nowe przepisy mają zaostrzać wymogi dotyczące tego, w jakiej części dane opakowanie z tworzywa sztucznego ma pochodzić z surowców z recyklingu.”

To wszystko spowoduje, że nie tylko zapłacimy kary, ale w konsekwencji zapłacimy za odbiór odpadów znacznie więcej – takie są wniosku artykułu.

Wnioski zbieżne zresztą z tym co od dawna powtarzamy – w Polsce potrzebne jest wdrożenie zasady 3xR, uruchomienie ROP i systemu kaucyjnego, a budować powinniśmy biogazownie, a nie spalarnie. Budowa spalarni to droga do jeszcze wyższych rachunków za śmieci, bo te instalacje zostaną zapewne już od 2028 r. objęte opłatami za emisje CO2.

Więcej na temat niewdrożonych przepisów i ich skutków:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-dal-plame-Przez-opakowania-zaplacimy-wiecej-za-smieci-8466773.html