W Polsce jest dużo dobrego surowca energetycznego. Leży odłogiem – słusznie zauważa Portal Samorządowy.

Osady ściekowe i bioodpady komunalne z selektywnej zbiórki to świetny surowiec do produkcji biogazu. Ma go pod dostatkiem każda gmina. Ale zdecydowana większość z nich go nie wykorzystuje, choć bardzo pomogłoby to samorządom także w osiągnięciu wymaganych przez unijne przepisy poziomów recyklingu, a na terenach wiejskich byłoby też korzystne dla rolnictwa. – czytamy w artykule.

W Polsce jest kilka tysięcy oczyszczalni ścieków komunalnych. Każda z nich mogłaby mieć instalację do produkcji biogazu. Ale ma ją tylko niewiele ponad sto…

Jeszcze gorzej jest w przypadku wykorzystania do produkcji biogazu bioodpadów komunalnych z selektywnej zbiórki. Bo na razie pracują w Polsce tylko dwie instalacje, które wytwarzają biogaz z takiego surowca.

To powinno się zmienić, bo wytwarzanie biogazu z osadów ściekowych i bioodpadów komunalnych niesie też wiele innych korzyści. Przede wszystkim nic tak bardzo nie pomogłoby samorządom w osiągnięciu wymaganych przez UE wskaźników recyklingu, jak przetwarzanie bioodpadów na biogaz lub kompost.

Więcej na ten temat:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/w-polsce-jest-duzo-dobrego-surowca-energetycznego-lezy-odlogiem,426309.html