Czy Wójt Jakub Bronowicki po cichu dogadywał z Fortum szczegóły miejscowego planu? Czy Przewodnicząca Rady Gminy celowo wprowadzała w błąd Radnych?

➡️ Opozycyjni Radni Gminy Wisznia Mała ujawnili nowe, szokujące okoliczności uchwalania miejscowego planu dla terenu na którym Fortum forsuje budowę spalarni.
➡️ Radni zarzucają Wójtowi, że „bezpośrednio dogadywał się z Fortum” o czym świadczą zapisy o wysokościach budynków i instalacji, znacznie wyższe niż we wniosku właściciela działki.
➡️ Radni zapowiedzieli, że nie zaprzestaną walki o prawdę, bo „nie mają nic do stracenia” i chcą „móc sobie w lustro spojrzeć”.
➡️ Przewodnicząca Rady Gminy próbuje blokować poddanie pod głosowanie oświadczenia dot. wprowadzenia w błąd Radnych w sprawie uchwalania planu.
➡️ Dr Ewa Rozkosz kolejny raz wezwała Wójta do wywiązania się z obietnicy przystąpienia do zmiany planu. Kolejny raz bez rezultatu.
➡️ Nasza delegacja pojawiła się na Sesji Rady Gminy w koszulkach z napisami „30.XI.2020 r. haniebna uchwała MPZP – PAMIĘTAMY”

Ujawnione nowe okoliczności uchwalania miejscowego planu w obrębie Biskupice dowodzą, że Wójt Gminy Wisznia Mała doskonale wiedział co ma powstać na tym terenie – twierdzą opozycyjni Radni Gminy Wisznia Mała.

Okazuje się, że firma W-Park, która jest właścicielem działek na których Fortum forsuje obecnie budowę spalarni, wnioskowała o znacznie niższe wysokości budowli (25 m) i instalacji (35 m – czyli np. pylonów reklamowych i kominów) niż ostatecznie zostały zapisane w miejscowym planie. A zostały zapisane maks. 45 i 80 metrów. Jak mówił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Puchacz świadczy to o tym, że Wójt Bronowicki dogadywał ustalenia dotyczące planu bezpośrednio z Fortum.

Wszystko to jednak spaliło na panewce, bo nie dopilnowano szczegółowych zapisów planu – a te nie pozwalają na lokowanie w tym miejscu spalarni śmieci, czego dowodzą przedkładane przez nas ekspertyzy prawneco w toku postępowania, co potwierdziło także jakiś czas temu w swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Jak podkreślała dr Ewa Rozkosz, pełnomocnik Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalani, „dokumenty złożone przez prawników Fortum wskazują na to, że działania Wójta w zakresie planowania spalarni śmieci było od początku podstawą uchwalenia planu, uchybienia jednak jakie zawierał ten plan pozwoliły na wycofanie się z tego pod presją społeczną.”

Dr Ewa Rozkosz przypomniała też o obietnicy Wójta dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu. Przypomniała, że proces wydawania decyzji administracyjnej w sprawie tzw. decyzji środowiskowej został zakończony ponieważ orzeczenie w tej sprawie wydało już Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Spełnione zostały więc warunki do przystąpienia do zmiany planu.

Wójt Bronowicki po raz kolejny nie odpowiedział przychylnie na to wezwanie. Ponownie zasłaniał się zaskarżeniem przez Fortum decyzji SKO oraz skargami na zapisy miejscowego planu. Tłumaczenie to jest jednak bezzasadne ponieważ nawet firma W-Park, która jest nadal właścicielem terenu (Fortum ma podpisaną jedynie umowę przedwstępną) deklarowała, że jest „w pełni za tym, aby na przedmiotowym terenie nie była realizowana inwestycja Fortum”.

Bardzo mocno wybrzmiały także wypowiedzi Radnego Jerzego Szczerbika, który mówił o próbach blokowania przez Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Ottenbreit poddania pod głosowanie oświadczenia Radnych w sprawie wprowadzenia ich w błąd przez Wójta Bronowickiego w sprawie miejscowego planu. Radny podkreślił, że „prawda, wcześniej czy później, ujrzy światło dzienne”.

Przypomnijmy, że chodzi o głośne oświadczenie, które wygłaszała Radna Agnieszka Dobrzańska pod koniec czerwca:
https://www.facebook.com/watch/?v=1689631128080746

Radni przypominali także skandaliczne porozumienie, które podpisał Wójt z firmą Fortum, zdjęcia na których pozował. Radni twierdzą ponadto, że „zachowanie Przewodniczącej Ottenbreit świadczy o tym, że znała zamierzenia Wójta i wspólnie z nim celowo wprowadziła w błąd Radnych”.

Radni podkreślali, że „nie mają nic do stracenia” chcą „odejść z honorem i móc sobie w lustro spojrzeć”. Zapowiedzieli, że będzie ciąg dalszy i nie jest to ostatnie ich słowo w sprawie tego głosowania.

Oprócz dr Ewy Rozkosz na sali była obecna nasza delegacja reprezentująca wszystkie trzy gminy, w składzie Aleksandra Gruszko, Lidia Mariańska, Jerzy Drozd (Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”) oraz Tomasz Rozkosz.

Dziękujemy Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Puchaczowi oraz Radnym Agnieszce Dobrzańskiej, Jerzemu Szczerbikowi i Januszowie Papale za niezłomną walkę o prawdę i przyszłość!

Kalendarium w skrócie:

📆 19.02.2019 W-Park sp. z o.o. (właściciel działki) składa do Gminy Wisznia Mała wniosek o zmiany w MPZP

📆 27.02.2019 ‼️ 8 dni później, rozpoczęcie w Gminie Wisznia Mała procedury zmiany MPZP dla tego terenu na wniosek W-Park, właściciela działki.

📆 06.07.2019 firma W-Park wnosi o wprowadzenie konkretnych zapisów w MPZP, mowa jest o budynkach do 25 m oraz pylonach reklamowych i kominach do 35 m.

📆 17.01.2020 umowa warunkowa nabycia przedmiotowej działki z zaliczką między W-Park, a Fortum.

📆 31.01.2020 ‼️ firma Fortum zawiadamia Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zamiarze budowy spalarni koło Ramiszowa, podane są numery działek W-Park.

📆 08.05.2020 wpis na portalu Investmap.pl, że w II połowie 2020 ma ruszyć kompleks magazynowy firmy W-Park na tej działce (Park Logistyczny Wrocław Psie Pole).

📆 30.11.2020 ‼️ uchwalenie fatalnych zapisów MPZP w Gminie Wisznia Mała

📆 07.05.2021 wniosek Fortum do Gminy Wisznia Mała o wydanie decyzji środowiskowej na budowę spalarni.

📆 11.05.2021 porozumienie w sprawie spalarni podpisane przez Fortum, Wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego i Wiceprezydenta Wrocławia Jakuba Mazura.