Warto przypomnieć fragment oficjalnego klipu „Ludzie od klimatu”, w którym Bogusława Brzdąkiewicz (Z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska) krytykuje spalarnie jako szkodliwe dla środowiska:

„Bardzo często słyszymy, że powinniśmy spalać odpady. Ja ciągle to słyszę, nawet od własnych znajomych. Dlaczego nie możemy po prostu spalać tych odpadów, przecież to jest takie proste. I faktycznie w krajach starej 15-tki jest bardzo dużo spalarni, ale one się teraz zamykają, ponieważ doszliśmy do takiego poziomu wiedzy, że wiemy, że tylko i wyłącznie recykling, czyli przetwarzanie odpadów ponownie na produkty jest w stanie nam pomóc zatrzymać wykorzystywanie produktów naturalnych.”

Z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami wskazuje przy tym na szanse, w tym nowoczesne instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych, które cierpią na niedobór dobrze oddzielonej frakcji tworzyw sztucznych.

Dodajmy, że jeszcze lepsze od recyklingu jest po prostu unikanie powstawania opadów, bo „najlepszy odpad to ten którego nie ma„. Służyć powinny temu system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz powszechny system kaucyjny na wszystkie opakowania na napoje. Niestety prace nad nimi ślimaczą się w MKiŚ…