Portal Samorządowy o posiedzeniu sejmowego Zespołu do spraw Środowiska, Energii i Klimatu z naszym udziałem. 💪

„Ministerstwo Klimatu, ale niestety także samorządy nie dostrzegają tego, że mamy niski poziom segregacji u źródła, a to powoduje, że ilość odpadów zmieszanych jest ogromna, co z kolei staje się powodem nacisków na budowę spalarni.” – przytacza na jest wypowiedź Pawła Głuszyńskiego z Towarzystwo na rzecz Ziemi.

W artykule przytaczane są wypowiedzi radcy prawnego Marcina Gruszko, który „przypomniał, że tego typu instalacje nie mają akceptacji w unijnych dyrektywach, a od roku 2028 zostaną włączone do systemu ETS”, a także mówił, że „spalarnie nie znalazły się w strategii UE opracowanej po wybuchu wojny na Ukrainie, która ma doprowadzić do uzależnienie się od kopalnych źródeł energii”.

Przytoczone zostały także wypowiedzi Leszka Kędziora, który mówił o narracji towarzyszącej budowie spalarni, które przedstawiane są jako zakłady wpisujące się w GOZ. Tymczasem „spalanie generuje znikomą ilość energii, która nie jest tania, powstają nowe odpady, nie spadają ceny, co więcej po wprowadzeniu ETS opłaty mogą wzrosnąć”, do tego „mówienie o tańszej energii jest mitem, bo sprzedawana jest ona po cenach rynkowych”.

Całość można przeczytać pod poniższym linkiem:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/stop-spalarniom-gorace-emocje-podczas-sejmowej-dyskusji,418908.html