Wywiad z Towarzystwem na rzecz Ziemi w sprawie spalarni w Oświęcimiu. Poniższe cytaty można odnieść jednak do każdej takiej instalacji.

➡️ „Spalanie i składowanie śmieci zawsze powoduje zanieczyszczenie środowiska oraz obciążone jest wyższymi opłatami. Spalarnie są jedynie dobrym pretekstem dla przemysłu do kontynuowania wytwarzania jednorazowych i trudnoprzetwarzalnych produktów i opakowań.”

➡️ „Sposób postępowania z toksycznymi pozostałościami z oczyszczania spalin w spalarniach, które znajdowano już na budowie stawu rekreacyjnego w Będzinie, w żwirowni w Dąbrówce, nad rzeką Białą w Jankowej i u producenta pustaków w Bydgoszczy pokazuje, że operatorzy spalarni w Polsce leceważą wymogi ochrony środowska, a organy kontrolne nie realizują swoich obowiązków.”

➡️ „Z każdą toną odpadów do spalarni trafia nawet nawet 1240 zł (tyle zakład komunalny w Hajnówce płaci białostockiej spalarni). Budowa spalarni odpadów komunalnych to wyłącznie domknięcie systemu dojenia mieszkańców.”

Więcej:
https://www.oswiecimonline.pl/oswiecim-rozmowa-z-towarzystwem-na-rzecz-ziemi-ws-budowy-spalarni-smieci/