Wysokie przekroczenia poziomów rakotwórczych dioksyn wokół spalarni śmieci. Tym raz przy niedawno uruchomionej spalarni w Beringen w Belgii. To kolejny dowód, że nawet najnowsze spalarnie trują.

➡️ Nawet w najnowszych spalarniach, pomimo montowanych filtrów, w wyniku spalania śmieci emitowane są rakotwórcze dioksyny.
➡️ Dioksyny to niezwykle toksyczne związki. Dopuszczalna, dzienna dawka progowa dioksyn dla człowieka to zaledwie 1 pikogram na kilogram masy ciała.
➡️ Badania ToxicoWatch kolejny raz wykazały bardzo duże przekroczenia poziomów dioksyn. Tym razem wokół spalarni w Beringen w Belgii.
➡️ Badaniom objęto jaja kurze, które są doskonałymi biomarkerami do wykrywania poziomu zanieczyszczeń dioksynami. Połowa przebadanych jaj kurzych nie spełnia norm UE w zakresie dioksyn i nie nadaje się do spożycia (!).
➡️ Firmy spalarniane ignorują negatywny wpływ spalarni, zasłaniają się spełnianiem norm, jednak negatywne skutki rozciągnięte są w czasie.

W 2019 r. rada miasta Beringen w Belgii zleciła ToxicoWatch przeprowadzenie badań biomonitoringu dioksyn (PCDD/F) i dioksynopodobnych PCB (dl-PCB) w zakresie możliwych emisji związanych z funkcjonowaniem lokalnej spalarni śmieci.

Spalarnia śmieci Bionerga rozpoczęła działalność w Beringen w 2020 roku. Pierwsze badanie wykonano jeszcze w 2019 roku, przed jej uruchomieniem, jest to więc tzw. „pomiar zerowy”. Zaprezentowane wyniki badań pochodzą z 2021 roku, kiedy to przeprowadzono drugie pomiary. Trzecie mają odbyć się na jesieni br.

Przeanalizowano jaja kurze od ośmiu prywatnych właścicieli kurników z okolic spalarni pod kątem obecności dioksyn (PCDD/F) i dioksynopodobnych PCB (dl-PCB). Wyniki badań przeprowadzonych wg metody DR CALUX wykazały zanieczyszczenie dioksynami we wszystkich ośmiu lokalizacjach.

Odnotowano bardzo wysokie, nawet 3,5-krotne przekroczenia dopuszczalnego poziomu 3,3 pg BEQ/g tłuszczu dla sumy dioksyn (PCDD/F/dl-PCB), a wzrost poziomu poszczególnych dioksyn był nawet 14-krotny względem pomiaru zerowego! Efekt: połowa przebadanych jaj kurzych nie spełnia norm UE w zakresie dioksyn, nie można ich sprzedawać, nie powinny być spożywane. Badania wykazały, że im bliżej spalarni znajdował kurnik, tym wyższy był poziom zarejestrowanych dioksyn.

➡️ Szczegółowy raport:
https://www.toxicowatch.org/single-post/biomonitoring-beringen-belgium-2021

To nie są pierwsze takie wyniki. Organizacja ToxicoWatch wykazała także znaczne przekroczenia dioksyn wokół spalarni REC w Holandii. W przypadku holenderskiej spalarni przyczyną przekroczeń było z kolei m.in. zastosowanie i używanie bypassów (obejść) podczas faz rozruchu spalarni odpadów, co oznaczało, że instalacja emituje spaliny bez ich filtrowania (!).

Kilka miesięcy temu informowaliśmy również o sześciokrotnych przekroczeniach poziomów dioksyn wokół spalarni śmieci we Francji. Przy czym tam, ze względu na ulokowanie paryskiej spalarni w obrębie miasta, wpływ na tak wysoki poziom dioksyn miała zapewne nie tylko sama spalarnia.

Trujące emisje są niezwykle trudne do wykazania ponieważ dioksyny nie są monitorowane ciągle, ale okresowo przez kilka dni w roku. „Na papierze” wszystko się więc zwykle zgadza, ale faktycznie okoliczni mieszkańcy są nieustannie podtruwani. Skutkiem jest podwyższona częstość występowania nowotworów, bezpłodność i wady rozwojowe noworodków. Co potwierdzają badania naukowe, które tu niejednokrotnie przytaczaliśmy…

➡️ Historia holenderskiej spalarni (PL):
https://www.stopspalarni.pl/historia_holenderskiej_spalarni.pdf

➡️ The True Toxic Toll:
https://zerowasteeurope.eu/our-work/eu-policy/waste-management/anti-incineration/the-true-toxic-toll-biomonitoring-incineration/Przepisy europejskie ustalają wartości graniczne na 2,5 pg TEQ/g tłuszczu dla dioksyn (PCDD/F) i 5,0 pg TEQ/g tłuszczu dla sumy dioksyn (PCDD/F/dl-PCB) dla jaj. Poziom podejmowania działań został ustalony przez UE na 1,75 pg TEQ/g tłuszczu dla PCDD/F oraz dla dl-PCB w jajach. W przypadku testu biologicznego DR CALUX europejskie wartości graniczne wynoszą 1,7 pg BEQ/g tłuszczu (jaja) dla dioksyn (PCDD/F) i 3,3. pg BEQ/g tłuszczu (jaja) dla sumy dioksyn (PCDD/F/dl-PCB).grafika spolszona, oryginał: Zero Waste Europe