Kolejna skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zapisy sprawie miejscowego planu. Wakacje wakacjami – my działamy cały czas!

Kolejną skargę w imieniu własnym oraz 50 mieszkańców gminy Wisznia Mała złożył Jerzy Drozd, wiceprezes Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”.