A to nie koniec! Czy Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki w końcu wywiąże się z obietnic?

Pomimo długiego weekendu cały czas działamy. W piątek w Urzędzie Gminy Wisznia Mała złożyliśmy skargę zbiorową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w imieniu mieszkańców Wrocławia. Skarga dotyczy oczywiście zapisów miejscowego planu, dla terenu na którym Fortum forsuje spalarnię śmieci. Pod skargą podpisało się 164 mieszkańców.

Przypomnijmy, że obecny plan dopuszcza na tym terenie uciążliwe inwestycje. Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni stoi na stanowisku, że forsowana przez Fortum spalarnia jest niezgodna z zapisami tego planu. Potwierdziło to niedawno w orzeczeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Niemniej jednak zapisy planu są niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, a sposób jego uchwalania urągał zasadom transparentnego procedowania.

Najpierw miejscowy plan zaskarżyła Gmina Długołęka. Skarga ta została w bulwersujących okolicznościach odrzucona przez Radę Gmina Wisznia Mała. Radni nie do końca wiedzieli nad czym głosowali. Czy nad przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy nad odrzuceniem skargi.

Kolejne skargi zaczęli składać mieszkańcy, którym już dawno skończyła się cierpliwość w oczekiwaniu na zmianę planu, którą Wójt Gmina Wisznia Mała Jakub Bronowicki trzykrotnie obiecywał.

Najwyraźniej jednak skargi indywidualne nie robią wrażenia na Wójcie Bronowickim, gdyż Urząd Gminy każdorazowo obstawał przy ich odrzuceniu. Radni nie są jednak w tej sprawie jednomyślni. Podczas ostatniej sesji część z nich wygłosiła wręcz oświadczenie, że zostali w kwestii zapisów planu wprowadzeni przez Wójta w błąd. To przełom.

Jak zareagują teraz Wójt i Radni na kolejnych nie kilka, ale 164 skarżące osoby? Przekonamy się wkrótce. 😉 Tymczasem trwa zbieranie podpisów pod skargami w imieniu mieszkańców gminy Wisznia Mała i Długołęka.