Kolejny cios w spalarnie odpadów. Wygląda na to, że już w 2026 r. spalarnie zostaną objęte opłatami za emisję CO2. To znacząco podniesie koszt utylizacji śmieci w ten sposób. Już to jest najdroższa forma, a będzie jeszcze droższa.

Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) opowiedziała się za włączeniem spalarni odpadów do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS). Miałoby się to stać już za 4 lata. – donosi portal Teraz Środowisko.

Koszt emisji CO2 to obecnie blisko 85 euro (ok. 400 zł) za każdą wyemitowaną tonę. Jeszcze 2 miesiące temu było to 95 euro (440 zł). Koszty emisji na przestrzeni lat sukcesywnie rosną, przebicie pułapu 100 euro jest jak najbardziej realne.

Spalarnie emitują nawet 2,9 tony CO2 z każdej spalonej tony odpadów. Część tych emisji jest odliczana, ale nawet biorąc na to poprawkę, po włączeniu spalarni do systemu handlu emisjami, koszt spalania śmieci wzrósłby przynajmniej o kilkaset złotych za tonę. To z kolei przełożyłoby się na nawet ponad dwukrotne podwyżki opłat za odbiór śmieci do spalenia (!!!).

Wokół spalarni śmieci nadal krąży wiele mitów. Jednym z największych jest, że budowa spalarni spowodowałaby spadek opłat za odbiór śmieci. Nic bardziej mylnego – spalarnie to nie instytucje charytatywne. Za odbiór śmieci do spalenia każą sobie słono płacić – zwykle do ponad 300 do około 1000 zł za każdą tonę.

Po włączeniu w system ETS, koszty jeszcze bardziej wzrosną. To nie uniknione, bo Unia Europejska dąży do minimalizowania spalania odpadów, a antyspalarniany kierunek jest jednoznacznie widoczny w kolejnych dyrektywach UE.

„Ta pro-klimatyczna decyzja jest bardzo ważna w kontekście budowania efektywnego systemu gospodarki odpadami. Spalanie odpadów jest zagrożeniem dla klimatu oraz dla kieszeni obywateli. Jednocześnie, ta dodatkowa oplata ruszy rynek w kierunku lepszej selektywnej zbiorki i recyklingu, a także zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów”– podsumował Piotr Barczak, specjalista ds. polityk odpadowych w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska oraz współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste w wypowiedzi dla portalu Teraz Środowisko.

Więcej:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/komisja-envi-spalarnie-odpadow-eu-ets-11914.html