Rośnie świadomość mieszkańców Europy co do negatywnych skutków spalania śmieci. Blisko 6-krotne przekroczenia poziomów rakotwórczych dioksyn wykazało badanie wokół spalarni w stolicy Francji. To kolejny dowód, że pomimo modernizacji spalarnie nadal trują.

➡️ Pomimo modernizacji spalarni i montowanych filtrów, w wyniku spalania śmieci nadal emitowane są rakotwórcze dioksyny.
➡️ Dioksyny to niezwykle toksyczne związki. Dopuszczalna, dzienna dawka progowa dioksyn dla człowieka to zaledwie 1 pikogram na kilogram masy ciała.
➡️ Badania ToxicoWatch Europe kolejny raz wykazały bardzo duże przekroczenia poziomów dioksyn wokół spalarni.
➡️ Firmy spalarniane ignorują negatywny wpływ spalarni, zasłaniają się spełnianiem norm, jednak negatywne skutki rozciągnięte są w czasie.
➡️ Bagatelizują także ryzyko awarii, w trakcie których olbrzymie ilości zanieczyszczeń (w tym dioksyn) mogą wydostawać się bez jakiegokolwiek filtrowania.

Jednym z pojawiających się argumentów za spalarniami śmieci jest przywoływanie przykładów Kopenhagi, Wiednia, czy Paryża. Pisaliśmy już o ekonomicznym fiasku spalarni w Kopenhadze, dziś odnosimy się do negatywnego oddziaływania na zdrowie spalarni w Paryżu. Jest ku temu dobra okazja, bo organizacja Le Collectif 3R opublikowała właśnie raport z badań poziomów dioksyn wokół paryskiej spalarni, przeprowadzony przez ToxicoWatch Europe.

Dioksyny i furany są związkami rakotwórczymi i zanieczyszczeniami podlegającymi szczególnym regulacjom w zakresie ochrony środowiska. 2 miligramy dioksyn powodują śmierć człowieka.

Wyniki wielomiesięcznego biomonitoringu są szokujące. Wokół spalarni śmieci, zlokalizowanej w dzielnicy Ivry-Paris XIII, w stolicy Francji, zanotowano blisko sześciokrotne przekroczenia poziomów rakotwórczych dioksyn (!).

Sprawdzano m.in. jaja kur zagrodowych, które są bardzo dobrymi biomarkerami do wykrywania poziomu zanieczyszczenia środowiska trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, jak dioksyny. Badane były także liście drzew zimozielonych (igły drzew iglastych, liście drzew oliwnych), a także mchy. Analizowano obszar ponad 3 km2 wokół spalarni.

Podwyższone wartości dioksyn znaleziono we wszystkich trzech typach biomarketów. W przypadku jaj kurzych wykazano, że aż 83% jaj przekracza bezpieczny poziom zawartości dioksyn w żywności, określony przepisami europejskimi. 5 z 6 analizowanych lokalizacji przekracza europejski próg interwencji regulacyjnej.

Wyniki te potwierdziły analizy igieł sosnowych i liści drzew oliwnych, a także mchów, które również wskazują na wysoki poziom dioksyn w pobliżu spalarni.

Wyniki z miejsc w okolicach spalarni Ivry-Paris XIII mają najwyższy poziom zmierzony przez ToxicoWatch dla sumy dioksyn (PCDD/F/dl-PCB) i „dioksynopodobnych” PCB (dl-PCB) spośród wszystkich spalarni badanych przez ToxicoWatch w Europie. W przypadku dioksyn (PCDD/F/dl-PCB) zanotowano aż 29 pg TEQ/g tłuszczu przy normie 5 pg TEQ/g – a więc blisko 6-krotnie więcej niż maksymalna wartość.

Ze względu na ulokowanie paryskiej spalarni w obrębie miasta, badacze nie ukrywają, że wpływ na tak wysoki poziom dioksyn miała zapewne nie tylko sama spalarnia. Bez wątpienia jest ona jednak głównym źródłem tak wysokich przekroczeń, bo spalanie śmieci w spalarniach to główne źródło emisji dioksyn – co potwierdza Europejska Agencja Środowiska.

Jako jedną z przyczyn tak wysokich przekroczeń wskazuje się nieustanne awarie paryskiej spalarni, w trakcie których trujące spaliny wydostawały się bez jakiegokolwiek filtrowania. Takie awarie nie są odosobnione – niedawno pisaliśmy o dziewiątej już awarii w spalarni Zubieta w Hiszpanii (od jej uruchomienia w 2019 r.!). Awarię notowała także spalarnia Fortum w Zabrzu.

Przypomnijmy, że organizacja ToxicoWatch wykazała m.in. znaczne przekroczenia dioksyn wokół spalarni REC w Holandii. W przypadku holenderskiej spalarni przyczyną przekroczeń było z kolei m.in. zastosowanie i używanie bypassów (obejść) podczas faz rozruchu spalarni odpadów, co oznaczało, że instalacja emituje spaliny bez ich filtrowania (!).

Trujące emisje są niezwykle trudne do wykazania ponieważ dioksyny nie są monitorowane ciągle, ale okresowo przez kilka dni w roku. „Na papierze” wszystko się więc zwykle zgadza, ale faktycznie okoliczni mieszkańcy są nieustannie podtruwani.
Skutkiem jest podwyższona częstość występowania nowotworów, bezpłodność i wady rozwojowe noworodków. Co potwierdzają badania naukowe, które tu niejednokrotnie przytaczaliśmy…

➡️ Cały raport:
https://collectif3r.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_rapport_ToxicoWatch_traduction_fr.pdf

➡️ Historia holenderskiej spalarni (PL):
https://www.stopspalarni.pl/historia_holenderskiej_spalarni.pdfPrzepisy europejskie ustalają wartości graniczne na 2,5 pg TEQ/g tłuszczu dla dioksyn (PCDD/F) i 5,0 pg TEQ/g tłuszczu dla sumy dioksyn (PCDD/F/dl-PCB) dla jaj. Poziom podejmowania działań został ustalony przez UE na 1,75 pg TEQ/g tłuszczu dla PCDD/F oraz dla dl-PCB w jajach.

W przypadku testu biologicznego DR CALUX europejskie wartości graniczne wynoszą 1,7 pg BEQ/g tłuszczu (jaja) dla dioksyn (PCDD/F) i 3,3. pg BEQ/g tłuszczu (jaja) dla sumy dioksyn (PCDD/F/dl-PCB).