Najnowsze rozporządzenie potwierdza, że takie instalacje nie mogą być lokowane gdzie popadnie, a jedynie na terenach gospodarowania odpadami, wyraźnie określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niestety nadal czeka nas długa walka!

➡️ Firma Fortum stoi na stanowisku, że jej spalarnia będzie zakładem produkcji energii i ciepła, a nie spalarnią odpadów.
➡️ Tymczasem na tym etapie procedowana jest jedynie spalarnia – wynika to wprost z dokumentów przedłożonych przez Fortum.
➡️ Najnowsze rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp jasno klasyfikuje tereny pod spalarnie odpadów jako podklasę terenów gospodarowania odpadami.
➡️ Wesprzyj nasze działania!

Wydawałoby się logiczne, że takie instalacje jak spalarnie odpadów, czy inne zakłady związane z odpadami, nie powinny być budowane na dowolnym terenie zakwalifikowanym np. pod produkcję. Właśnie aby to uniemożliwić obowiązuje specjalna kategoria „O”, która obejmuje tereny gospodarowania odpadami i to na nich powinny być lokowane takie przedsięwzięcia.

Teren na którym firma Fortum chce wybudować spalarnię odpadów został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę przemysłową (oznaczoną symbolem „P”) i teren zabudowy przemysłowej wraz z komunikacją kolejową („P/KK”). Nie ma tu mowy o lokalizowaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami („O”).

Tymczasem firma Fortum w złożonym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bezczelnie twierdzi, że jej spalarnia nie będzie spalarnią, ale… elektrociepłownią wytwarzającą energię elektryczną i ciepło.

W ramach toczącego się postępowania nie ma jednak mowy o „elektrociepłowni” tj. produkcji energii i ciepła, gdyż na tym etapie procedowana jest jedynie spalarnia. Wynika to wprost z przedłożonych przez firmę Fortum dokumentów niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej, w których jest mowa, że będą to przedsięwzięcia objęte odrębnymi postępowaniami.
Najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 23 grudnia 2021 r. nie pozostawia wątpliwości, że tereny spalarni odpadów to podklasa terenów gospodarowania odpadami, które są z kolei podklasą terenów infrastruktury technicznej. Wynika to wprost z tabeli zawartej na 9. stronie rozporządzenia.

➡️ Rozporządzenie z 23 grudnia 2021 r.:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002404/O/D20212404.pdf

➡️ Pełna treść odwołania Fortum:
https://www.stopspalarni.pl/odwolanie_fortum.pdf

Jak to się ma do naszej sprawy? Zapisy najnowszego rozporządzenia dotyczą co prawda nowo uchwalanych miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego, ale jednoznacznie potwierdzają klasyfikację takich przedsięwzięć jak spalarnie odpadów, jako gospodarowanie odpadami. Mamy nadzieję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które będzie decydować o dalszych losach wrocławskiej spalarni, weźmie to pod uwagę.

Bez względu jaki będzie jednak werdykt SKO spodziewamy się, że czeka nas dalsza, bardzo trudna przeprawa formalno-prawna aby nie dopuścić do budowy tej szkodliwej instalacji. Prawdopodobnie sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a być może nawet do NSA…