Miłym prezentem świątecznym są dla nas wieści o kolejnych uchwałach wrocławskich Rad Osiedli, sprzeciwiających się budowie spalarni odpadów. Takie wsparcie jest dla nas niezwykle budujące, wszak problem nie dotyczy jedynie najbliższych okolic planowanej spalarni.

Pisaliśmy już o uchwałach nowej Rada Osiedla Pawłowice i Rada Osiedla Psie Pole-Zawidawie (która obejmuje zasięgiem Zakrzów i Zgorzelisko). Teraz dotarła do nas informacja o podjęciu analogicznej uchwały przez Rada Osiedla Jerzmanowo Jarnoltow Strachowice Osiniec. Zaś Rada Osiedle Sołtysowice zapowiedziała podjęcie takiej uchwały na najbliższej sesji w styczniu. Serdecznie dziękujemy!

Przytoczmy tu treść uchwały Rady Osiedla Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osiniec:

1️⃣ Rada Osiedla wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec planów – zarówno aktualnych jak i ewentualnych – budowy spalarni śmieci we Wrocławiu bądź w jego najbliższej okolicy. Uważamy, że jednoznaczne stanowisko zarówno mieszkańców miasta, jak i organów samorządowych, w tym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i Rady Miejskiej Wrocławia, nie pozwala na budowę takiej toksycznej instalacji zarówno w samym mieście, jak i jego aglomeracji. Wrocław już ma bardzo złą jakość powietrza. Powiększenie puli emisji szkodliwych substancji z komina spalarni do powietrza zagrozi dodatkowo zdrowiu i życiu mieszkańców miasta i okolicznych gmin.

2️⃣ Rada Osiedla wzywa firmę Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. we Wrocławiu do definitywnej rezygnacji z planów budowy spalarni we Wrocławiu i jego okolicy – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

3️⃣ Rada Osiedla jednocześnie wzywa Prezydenta Wrocławia do podjęcia i prowadzenia aktywnych działań mających na celu niedopuszczenie do powstania spalarni odpadów jako instalacji szkodliwej dla zdrowia i życia mieszkańców miasta.
Jeszcze raz, dziękujemy za wsparcie!