Przedstawiamy raport na temat konfliktu społecznego w sprawie budowy spalarni odpadów przy granicy Wrocławia, w Gminie Wisznia Mała. Dokument został złożony w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

Raport prezentuje opis konfliktu społecznego w sprawie planów budowy spalarni odpadów w Gminie Wisznia Mała, tj. przedsięwzięcia określanego przez inwestora Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. jako „Budowa bloku energetycznego o mocy do 20MWe oraz 51 MWt opartego na kotle rusztowym we wskazanej lokalizacji w gminie Wisznia Mała pod Wrocławiem”. Raport prezentuje stan na 1 grudnia 2021 r.

Na 63. stronach omówiony jest przebieg trwającego od 12 maja 2021 r. konfliktu społecznego, w tym najróżniejsze działania podejmowane przez mieszkańców, publikacje w mediach, czy stanowiska samorządowców. Zaprezentowane są także wyniki badania postaw protestujących. Raport został przedłożony w postępowaniu środowiskowym w Urzędzie Gminy Wisznia Mała przez Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, które jest jedną z formalnych stron postępowania.

Autorami raportu są: Ewa A. Rozkosz, Leszek Kędzior, Lidia Mariańska, Jarosław Żugaj, Małgorzata Hendrich-Żugaj, Ewa Hajdasz, Wojciech Hajdasz, Tomasz Rozkosz, Monika Szczepaniak, Marcin Magdziarz, Krzysztof Plaminiak.

To tylko skrót podejmowanych działań. Pełna dokumentacja zajmuje już kilka segregatorów. Czas pokaże, czy – po uzupełnieniu o nadal prowadzone działania – nie będzie to swoisty przewodnik dla innych protestujących przeciwko spalarniom.

W najbliższych dniach będziemy omawiać poszczególne działania.