Przebieg posiedzenia Rady Gminy Wisznia Mała z dn. 13 grudnia 2021 r. budzi poważne wątpliwości. Niejasne jest, co naprawdę było procedowane. Czy radni głosowali za przekazaniem skargi do sądu, czy oddali swoje głosy za krytycznym stanowiskiem Urzędu Gminy wobec tej skargi. Wczorajsza uchwała Rady Gminy Wisznia Mała z całą pewnością nie zmierza ku rozwiązaniu konfliktu społecznego, a wręcz przeciwnie – bezpośrednio do jego eskalacji. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć przebieg sesji i wyciągnąć podobne wnioski. Eskalacja taka z kolei może powodować skrajne formy protestu, co potwierdzają badania postaw protestujących (zaprezentowane w raporcie na temat konfliktu społecznego).

Podjęliśmy działania mające na celu wzmocnienie strony podmiotowej i przedmiotowej skargi w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Podnoszony przez skarżącą Gminę Długołęka argument dotyczący nieważności uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VIII/XXVI/282/20 z dn. 30 listopada 2020 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Biskupice oraz Rogoż – MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM koresponduje na wprost ze sposobem procedowania uchwały z 13 grudnia 2021 r. Kwestionowanie legitymacji procesowej Gminy Długołęka urąga natomiast ustalonej linii orzecznictwa w tej materii.

Dostrzegamy również pozytywne aspekty wczorajszej sesji. Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki potwierdził, iż w styczniu 2022 r., na sesji Rady Gminy przystąpi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sposób uwzględniający postulaty strony społecznej. Zaś Prezes Zarządu spółki W-Park sp. z o.o., właściciela gruntu, na którym zaplanowano budowę spalarni, zadeklarowała, że „nikt nie zrealizuje tutaj inwestycji, z którą nie będzie Państwu mówiąc kolokwialnie po drodze (…) Jako spółka nie zamierzamy wchodzić w żaden spór z mieszkańcami, ani gminy ani gmin sąsiednich. I zapewniamy, że zrobimy wszystko, żeby takich sporów uniknąć”.

Pomimo odmownej decyzji środowiskowej z dn. 10 grudnia 2021 r. zachowaliśmy czujność. Sprawy nie udało się zamieść pod dywan. Walka trwa!

Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni

Oświadczenie Komitetu do pobrania:
https://www.stopspalarni.pl/oswiadczenie_komitetu.pdf