Rada Osiedla Pawłowice podjęła uchwałę, w której wzywa firmę Fortum do rezygnacji z planów budowy spalarni we Wrocławiu i jego okolicy – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

W uchwale czytamy:

Rada Osiedla Pawłowice wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec planów – zarówno aktualnych jak i ewentualnych – budowy spalarni śmieci we Wrocławiu bądź w jego najbliższej okolicy. Uważamy, że jednoznaczne stanowisko zarówno mieszkańców miasta, jak i organów samorządowych, w tym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i Rady Miejskiej Wrocławia, nie pozwala na budowę takiej toksycznej instalacji zarówno w samym mieście, jak i jego aglomeracji. Wrocław już ma bardzo złą jakość powietrza. Powiększenie puli emisji szkodliwych substancji z komina spalarni do powietrza zagrozi dodatkowo zdrowiu i życiu mieszkańców miasta i okolicznych gmin.

Rada Osiedla Pawłowice wzywa firmę Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. we Wrocławiu do definitywnej rezygnacji z planów budowy spalarni we Wrocławiu i jego okolicy – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Rada Osiedla Pawłowice jednocześnie wzywa Prezydenta Wrocławia do podjęcia i prowadzenia aktywnych działań mających na celu niedopuszczenie do powstania spalarni odpadów jako instalacji szkodliwej dla zdrowia i życia mieszkańców miasta.Uchwała Rady Osiedla Pawłowice pojawia się właśnie teraz z uwagi na niedawne wybory do Rad Osiedli. Nowo wybrana Rada Osiedla Pawłowice, poprzez podjętą uchwałę, daje więc jasny sygnał, że jest również przeciwko planowanej spalarni.
Przypomnijmy wykaz dotychczasowych stanowisk i apeli do firmy Fortum o wycofanie się:

1️⃣ Oświadczenie Prezydenta Wrocławia ws. planowanej inwestycji firmy Fortum (1 czerwca 2021 r.)
2️⃣ Oświadczenie Wójta Gminy Wisznia Mała w sprawie planowanej budowy elektrociepłowni (9 czerwca 2021 r.)
3️⃣ Wspólne oświadczenie Prezydenta Wrocławia oraz Wójtów Długołęki i Wiszni Małej (17 czerwca 2021 r.).
4️⃣ Stanowisko nr XL/7/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sprzeciwu budowy elektrociepłowni na południowo-wschodnim krańcu gminy Wisznia Mała w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Wrocław.
5️⃣ Stanowisko Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie sprzeciwu wobec budowy przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu elektrociepłowni na terenie gminy Wisznia Mała (30 czerwca 2021 r.).
6️⃣ Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów w gminie Wisznia Mała.
7️⃣ Apel o rezygnację z planów budowy przez Fortum POWER and HEAT Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu elektrociepłowni na terenie gminy Wisznia Mała (Uchwała Nr XXXIII/384/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu o rezygnację z planów budowy elektrociepłowni na terenie Gminy Wisznia Mała).
8️⃣ Stanowisko Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów na terenie gminy Wisznia Mała, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Ramiszów gmina Długołęka.
Tak szeroki, zjednoczony, sprzeciw władz samorządowych nie miał jeszcze miejsca w przypadku żadnej innej spalarni śmieci procedowanej w naszym kraju! 👍