Gmina Długołęka zaskarżyła zmianę miejscowego planu, która umożliwiła procedowanie spalarni. To jeszcze niczego nie przesądza, bo sprawę rozstrzygnie sąd administracyjny, ale jest ważnym krokiem do przodu, na który czekaliśmy.

Otrzymaliśmy potwierdzenie od Pani Wicewójt Joanny Adamek, że została złożona skarga Gminy Długołęka na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr VIII/XXVI/282/20 dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Biskupice oraz Rogoż – MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM. Zmiana ta otworzyła drogę do procedowania spalarni w sąsiedztwie wrocławskiego osiedla Pawłowice i Ramiszowa.

Samo zaskarżenie jeszcze nie jest powodem do świętowania, ale stanowi ważny krok naprzód, o który od miesięcy zabiegaliśmy i za który bardzo dziękujemy. Dalsze losy w rękach sądu administracyjnego, ale liczymy, że wyrok będzie po naszej myśli.Informacja o złożeniu skargi została potwierdzona drogą mailową przez radczynię prawną z UG Długołęka oraz w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy Panią Wicewójt Joanną Adamek oraz reprezentującym nas mecenasem Marcinem Gruszko. Złożyliśmy także wniosek o udostępnienie treści skargi w ramach dostępu do informacji publicznej.

My oczywiście nie ustajemy w działaniach, bo formalne postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej już się toczy. Nadal przygotowujemy więc kontrraporty środowiskowe, współpracujemy ze specjalistami, prowadzimy akcję informacyjną. Możesz nas wesprzeć na https://zrzutka.pl/fygwaw

Przypomnijmy, że Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wspólnie z Wójtem Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński już w czerwcu zaapelowali do firmy Fortum o zaniechanie budowy spalarni. W analogicznym tonie wypowiedziała się Rada Miejska Wrocławia, Rady Gmin Wisznia Mała i Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, który stara się o przywrócenie statusu uzdrowiska swemu ukochanemu miastu.