Stanowisko Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie spalarni zostało upublicznione w Bazie Aktów Prawnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

„Rada Miejska Wrocławia, wobec braku transparentności i jawności procedowania przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni ze strony firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. sprzeciwia się planowanej przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. budowie elektrociepłowni na południowo-wschodnim krańcu gminy Wisznia Mała w węźle dróg S8 i DK98.”

To nie blokuje planów budowy spalarni, ale z głosów sprzeciwu wobec tego kuriozalnego pomysłu można już usypywać górę – Prezydent Wrocławia, Wójtowie gmin Wisznia Mała i Długołęka, profesorowie wrocławskich uczelni wyższych, Uniwersytet Przyrodniczy, organizacje ekologiczne (m.in. Towarzystwo na rzecz Ziemi i Stowarzyszenie EKO-UNIA) oraz cały czas rosnąca rzesza mieszkańców. [link]