W materiale artykule Gazety Wyborczej jest m.in. wypowiedź Radosława Gawlika:

„Aby raport środowiskowy był zgodnym z prawem, nie może marginalizować wpływu spalarni na klimat, a wręcz przeciwnie – musi uwzględniać wielkość rocznych emisji gazów cieplarnianych. Inwestor powinien liczyć się z tym, że zostanie opodatkowany, podobnie jak za emisje ze spalania węgla. Dziś te opłaty wynoszą już ponad 50 euro za tonę, a w przyszłości nadal będą rosnąć.
To oznacza, że rachunek za ciepło ze spalania odpadów, o ile gminy nie deklarują rezygnacji z jego zakupu, zostanie wystawiony mieszkańcom Wrocławia oraz sąsiednich gmin. Może być znacznie wyższy niż przewidywano, jeśli uwzględnione zostaną w przyszłości opłaty za emisję CO2.”

Artykuł „Budowa spalarni śmieci pod Wrocławiem. Ekolodzy: Rachunek za wytwarzane ciepło zostanie wystawiony mieszkańcom”:
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27320054,budowa-spalarnii-smieci-pod-wroclawiem-ekolodzy-rachunek-za.html?fbclid=IwAR3Szf8BcY3P5fDJ1xV7b5pjuOfR-qhkmSao2A6JsMdZN8VgiQbS1GQzSlE&disableRedirects=true